Kinh tế Hà Nội tiếp tục phát triển ổn định

11/07/2019

6 tháng năm 2019, kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển ổn định, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,21%, cao hơn cùng kỳ năm 2018.

Nguồn TTXVN

Theo tbdn.com.vn