Hàng trăm trường hợp cố tình cung cấp sai, tẩy xoá tài liệu cho Kiểm toán Nhà nước

Dân trí Mỗi năm có hàng trăm trường hợp không cung cấp tài liệu dẫn tới các đoàn kiểm toán không thể thực hiện kiểm toán được nội dung theo kế hoạch. Đặc biệt có trường hợp đơn vị được kiểm toán cố tình cung cấp tài liệu sai sự thật, có hiện tượng tẩy xóa tài liệu. >>“Sai một ly đi một dặm”, hai kiểm toán viên bị đình chỉ >>Kiểm toán Nhà nước vạch loạt bất cập trong giao vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư