Hà Tĩnh: Không có chuyện Hiệu Trưởng mượn bằng để tiến thân

Dư luận đồn thổi cô giáo Hiệu Trưởng trường Mầm Non Kỳ Tây (Huyện kỳ Anh, Hà Tĩnh) mượn bằng của chị dâu để tiến thân. Người trong cuộc khẳng định không có chuyện “mượn bằng”. Về phía Cơ quan có thẩm quyền thì quả quyết, văn bằng của cô ấy là học thật, thi thật mới có, chứ không có chuyện mượn bằng hay bằng cấp giả.