Cắm trại theo phong cách cổ điển ở Lạc Dương

Hành trình không mang nặng tính thử thách mà hướng đến hòa mình với thiên nhiên và khám phá giới hạn bản thân.