Biển vàng trong mùa cải dầu bội thu ở Australia

Sắc vàng cải dầu trải khắp các ngọn đồi báo hiệu mùa bội thu của những người nông dân ở New South Wales (Australia).