Phương Nam River Park hút khách trong lễ công bố dự án

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bất động sản Phương Nam đã tạo bất ngờ lớn cho thị trường bất động sản cuối năm của tỉnh Bến Tre bởi tỷ lệ tiêu thụ sản phẩm gần 100% ngay trong Lễ công bố dự án.