Việt Nam khiếu nại việc gạo ST24, ST25 bị đăng ký ở Australia

Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết đã làm rõ với công ty đăng ký nhãn hiệu và cơ quan sở hữu trí tuệ rằng, giống lúa ST24, ST25 do nhóm nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu, sản xuất.