Yêu cầu xử lý nghiêm khắc các cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm về tổ chức cách ly y tế

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 yêu cầu các địa phương phải xử lý nghiêm cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện không tốt, vi phạm quy định về tổ chức cách ly y tế, phòng, chống dịch bệnh… công bố công khai kết quả xử lý trên truyền thông để lên án hành vi sai trái, làm gương cho xã hội.