Ông Vũ Văn Tiền và Johnathan Hạnh Nguyễn cùng xin đầu tư dự án tại KKT Vân Phong

Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong cho biết Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương và Tập đoàn Geleximco cùng quan tâm đầu tư dự án khu trung tâm dịch vụ tổng hợp Hòn Gốm, song việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ được đấu thầu rộng rãi theo quy định.