Đà Nẵng: Siết chặt và xử lý nghiêm ký gửi, ký chờ trong công chứng giao dịch đất đai

11/07/2019

HĐND TP. Đà Nẵng vừa có Báo cáo số 36/BC-HĐND ngày 3/7/2019 về kết quả khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực công chứng và đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố, trong đó đề nghị UBND thành phố giải quyết một số vướng mắc về lĩnh vực đất đai và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công chứng giao dịch đất đai, nhất là trình trạng công chứng viên bắt tay với “cò” đất cho “ký gửi, ký chờ” trong hoạt động công chứng.

Văn phòng Công chứng Huỳnh Bá Đại, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Theo đó, HĐND thành phố đề nghị UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện chỉ đạo rà soát toàn bộ số lượng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình; phối hợp với Sở Tư pháp nghiên cứu đề xuất, báo cáo UBND thành phố, xem xét theo hướng đối với những trường hợp công dân xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc tài sản như hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế mang tên cá nhân thì thực hiện việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ hộ gia đình sang tên cá nhân theo đúng với quy định của pháp luật…

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai, thông tin quy hoạch các dự án đất đai, nhà ở được phép giao dịch trên địa bàn thành phố vào cơ sở dữ liệu công chứng để thuận tiện cho tổ chức, công dân khi giao dịch dân sự không phải chờ đợi việc xác nhận quy hoạch, hoặc phòng tránh được  rủi ro đối với các trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mạo…

Văn phòng Công chứng Tâm Tín, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

Liên quan đến giao dịch quyền sử dụng đối với đất sản xuất, kinh doanh (có thời hạn 50 năm), nhưng thành phố cấp với thời hạn lâu dài, HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản đúng thẩm quyền, theo đó phải công khai cụ thể từng trường hợp tạm thời chưa được giao dịch theo Kết luận số 2852/KL-TT của Thanh tra Chính phủ để các tổ chức hành nghề công chứng có cơ sở pháp lý  để từ chối giải quyết hoặc giải quyết cho công dân, tổ chức, tránh trường hợp lợi dụng gây “khó khăn” làm ảnh hưởng đến quyền của người sử dụng đất đối với cá nhân, doanh nghiệp.

Chỉ đạo Sở Tư pháp thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tình trạng công chứng viên bắt tay với “cò” đất cho “ký gửi, ký chờ” trong hoạt động công chứng, ký ủy quyền nhằm trốn thuế; trích tiền hoa hồng lôi kéo nhân viên tín dụng ngân hàng để cạnh tranh không lành mạnh giữa các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện công chứng ngoài trụ sở trái quy định… gây thất thu ngân sách thành phố và làm ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố.

Hoàng Gia Bảo

                                                                                                                                                                                                    

Theo thuonghieucongluan.com.vn