Con người sẽ sống được trên sao hỏa nhờ gạch cách nhiệt?

Loại gạch của nền khoa học hiện đại được tin rằng có thể giúp con người chống lại môi trường khắc nghiệt trên hành tinh đỏ. Bằng cách sử dụng gạch cách nhiệt, tạo thành những hòn đảo nhỏ, con người sẽ sống được trên sao hỏa.