Trải nghiệm mẫu TV OLED 8K duy nhất trên thế giới

LG ZX là mẫu TV đầu tiên và duy nhất trên thế giới sở hữu cùng lúc công nghệ OLED và độ phân giải 8K. Điều này giúp thiết bị có chất lượng hiển thị chi tiết rất cao.