Cảnh báo công nghệ nhận dạng khuôn mặt ảnh hưởng đến nhân quyền

Việc lắp hai camera giám sát tại khu vực Kings Cross của London để phân tích và theo dõi người qua đường bằng cách sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt đã được tiến hành kín đáo từ năm 2016 đến 2018.