Hà Anh Tuấn và Đoan Trang chia sẻ về cách “sống vui khoẻ” trong The Master of Living Show

The Master of Living Show - Powered by Masterise Homes đã trở thành một thương hiệu sáng tạo tiên phong hàng đầu đối với hàng triệu người mê nhà đẹp và hướng tới một cuộc sống đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam.