newgalaxy

Hà Nội yêu cầu các trường kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường trên địa bàn tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn, căng tin.