newgalaxy

Đồng Nai: Học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 toàn Tp.Biên Hòa đi học trở lại

Hôm nay (10/1), học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 trên toàn Tp.Biên Hoà đi học trở lại sau 5 tháng học trực tuyến tại nhà do dịch Covid-19.